[identity profile] nordipaloozamod.livejournal.com
Title: Marknadsrutiner i Novgorod
Author/Artist: dolkaren (dolkaren.tumblr.com)
Prompt: Finland, Any Nation - Routines | Viking age or 1600s
Other characters: Russia
Rating: K
Content notes: Swedish language, Late Iron Age (as neither Finland nor Russia had a Viking Age)
Summary: Finland är en resande handelsman under sena järnåldern med många rutiner på sina resor. Novgorod är en av rutinerna i hans handelsväg, och det finns en särskild russ-smyckeshandelsman som han ser till att byta handel med. Du vet, som bara är en liten rutin...

Click to view )